Rycerstwo Maryi Niepokalanej jest to stowarzyszenie publiczne międzynarodowe wg norm kan. 312 par 1.1 i no Kodeksu Prawa Kanonicznego oparte na Statutach Generalnych zatwierdzonych przez Papieską Radę do Spraw Świeckich w dn. 17 października 1997r w 80 rocznicę założenia M I przez św. Maksymilianą Marii Kolbego w Rzymie. Głównym zadaniem Rycerstwa jest szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Maryi Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan świeckich, duchownych i osoby zakonne do oddania się Jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła.

Cel M I - jak największa chwała Boża przez nawrócenie wszystkich, aby z pomocą Niepokalanej doszli jak najprędzej do uznania Boga i Jego prawa, oraz do jedności z Kościołem przez uświecenie wszystkich i każdego z osobna na podobieństwo Niepokalanej.

Środki M I - modlitwa, pokuta i świadectwo życia chrześcijańskiego:

1. Odmawianie codzienne aktu strzelistego do Niepokalanej: " O maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy sie do Ciebie uciekamy i za wszystkich, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie".

2. Oddanie się całkowite NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.

3.Noszenie cudownego medalika.

Formy Rycerstwa:

M I - 1  modlitwa i oddanie - pojedyńcze

M I - 2 w formie wspólnotowej i stowarzyszeniowej

M I - 3 w sposób całkowity i bezwarunkowy w organizację programu samodzielnych, oddanych wyłącznie sprawie Niepokalanej

 

 

 

 

W naszej parafii działa M I - 1  i M I -2 ( niepełne - brak Zarządu, jest tylko opiekun Proboszcz Parafii i animator Alina Skólimowska.

Wspólnota działa od lutego 2001 r. Na początku były spotkania w kościele, a od 2004 r w salce katechetycznej pod plebanią w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Św. wieczorowej o godz 18.00 lub 17.00, natomiast w zimie spotykamy się o godz. 15.00 przed Mszą Św.. Są to spotkania modlitewno-formacyjne. Do wspólnoty obecnie należy 22 osoby.

Przed Mszą Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca, która jest zamawiana przez wspólnotę jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi i blużnierstwa, jakimi jest obrażane i ranione serce Maryi, jest odmawiany RÓżaniec Św. w kościele.

Dnia 8 grudnia odprawiana jest w poludnie  Msza Św., Różaniec Św. i adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinie łaski dla świata. W tym dniu przyjmujemy do Rycerstwa M I, rozdajemy prasę i cudowne medaliki.

Dnia 25 marca obchodzimy Dzień Świętości Życia. Przyjmujemy i składamy przyrzeczenia Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego - uroczyście w czasie Mszy Św. poświeconej w tych intencjach. W roku 2010 przyjęto 20 osób.

Dzięki naszej wspólnocie organizowane są pielgrzymki autokarowe do różnych Sanktuariów Maryjnych i innych na terenie naszego kraju. 

Dzięki naszej wspólnocie założonych zostało 7 Kół Żywego Różańca, 4 Koła Róż Różańcowych Rodziców modlących się za własne dzieci.

Prowadzimy Apostolat Maryjny "Margeretka" modlitewna za kapłanów i za powołania kapłańskie i zakonne.

W dniu imienin każdego kapłana pracującego w naszej parafii zamawiane są Msze Św. w ich intencji z oprawą liturgiczną i życzeniami.

Prowadzona jest adoracja Najświetszego Sakramentu w kościele parafialnym w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do prowadzenia których zaprzaszamy także inne wspólnoty działające przy naszej parafii.

W każdy pierwszy piątek miesiaca, jeżeli pogoda pozwala, odprawiamy Drogę Krzyżową na zewnątrz kościoła przy stacjach Drogi Krzyżowej wokół kościoła o godz. 16.00 w zimie i o 16.40 w lecie. Są to modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie grzechy ludzkości - za Polskę i nasze rodziny.

Przed Mszą Św. wieczorową codziennie o godz 16.30 lub 17.30 odprawiany jest Różaniec. Św.

Część osób pracuje w stołówce charytatywnej przy parafii.

Prowadzimy opiekę i odwiedzamy chorych w domach i szpitalu.

 

 

Przyjmujemy zapisy:

- do Rycerstwa M I

- do Kół Żywego Różańca

- Do Róż Różańcowych Rodziców

pod numerem telefonu kom. 728381594 lub  832717454

Informacje

MSZE ŚWIĘTE


Niedziela:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Żabce: 9.00

Halasy: 10.15


Dzień powszedni:

6.30, 7.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2089822