Chór powstał na przełomie lat 1941 – 1942 z inicjatywy ówczesnego proboszcza Antoniego Pacewskiego i organisty Feliksa Wacha. Po ich aresztowaniu w 1942 r. nowy proboszcz Edmund Barbasiewicz zatrudnił nowego organistę p. Zygmunta Bartoszka. Początkowo istniały dwa chóry, męski i  dwugłosowy żeński. Do chórów należała również młodzież ze szkół powszechnych.  Władze okupacyjne nie stwarzały zbytnich przeszkód i  tak  krótkim czasie powstał czterogłosowy chór mieszany. Próby odbywały się regularnie , rozszerzał się repertuar. Swoim śpiewem chór uświetniał uroczystości kościelne ( śluby , pogrzeby) i święta  państwowe. Według  kolei losu zmieniali się proboszczowie i chórzyści. W 1996 r. do sióstr Opatrzności Bożej przybyła s. Remigiusza , która z wielkim zrozumieniem i zapałem podjęła współpracę z organistą p. Bartoszkiem. W 1999 r. po 57 latach pracy w parafii zmarł pan Zygmunt. Po jego śmierci obowiązki organisty i dyrygenta chóru przejmuje s. Remigiusza. W 2007 r. decyzją władz  zakonnych siostra zostaje przeniesiona na inną placówkę. Od tego okresu chór prowadzi  ks. Infułat Kazimierz  Korszniewicz wielki orędownik i miłośnik chóru. Od 1 sierpnia 2008 r. do pracy w parafii przychodzi  p. Edward Melaniuk . Obecnie chór  O R E M U S  liczy około 39 członków , najstarsi śpiewają  od 50 lat.

Członkowie chóru „ O R E M U S”

S O P R A N                               T E N O R

1.Banasiuk Bogusława                   1.Głowiński Lucjan

2.Chalimoniuk Elżbieta                  2.Iwaniuk Zdzisław

3.Hryć Teresa                               3.Kalenik Zdzisław

4.Jarosz Małgorzata                       4.Kostecki Wacław

5.Karpiuk Anna                             5.Michalak Tadeusz

6.Kieczka Katarzyna                      6.Rostek Aleksander

7.Łukasiewicz Katarzyna                7.Stefaniuk Tadeusz

8.Maksymowicz Maria                   8.Waszkowski Marian

9.Michalak Regina                         9.Wysokiński Józef

10.Stysiał Halina

11.Waszkowska Zofia

A L T                                          B A S

1.Chmielewska Stanisława           1.Augustyniak Bronisław

2.Cap Adela                                2.Bogucki Henryk

3.Buczak Elżbieta                        3.Domański Stanisław

4.Kopańska Barbara                    4.Maksymiuk Antoni

5.Kurowska Justyna                    5.Maksymowicz Jan

6.Kowalczuk Wiesława                6.Melaniuk Igor

7.Kurowska Agnieszka                7.Panasiuk Jerzy

8.Podgajna Stanisława                 8.Szołdra Adam

9.Pycel Stanisława

10.Stańczuk Barbara

11.Woronicz Alicja

                        Edward Melaniuk organista - dyrygent

 

Próby chóru odbywają się po wieczornej mszy św.:

Soprany i tenory w poniedziałki w salce katechetycznej

Alty i soprany we wtorki w salce katechetycznej

Próby całego chóru w czwartki w kościele

Zapraszamy chętne osoby do przyłączena się do chóru

 

Informacje

MSZE ŚWIĘTE


Niedziela:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Żabce: 9.00

Halasy: 10.15


Dzień powszedni:

6.30, 7.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2089833