Początki Domowego Kościoła w diecezji siedleckiej miały miejsce w parafii św Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. W 1973 r wikariusz naszej parafii ks. Jerzy Zychora zachęcił nas do udziału w rekolekcjach dla rodzin, które odbywały się po raz pierwszy w Krościenku n/Dunajcem. Tam zapoznaliśmy się z ruchem posoborowej odnowy Kościoła założonym przez ks. prof. Franciszka Blachnickiego. Dla nas było to głębokie przeżycie duchowe, dajace nowe spojrzenie na Kościół i na to, co dotyczy wiary, wolnosci i godności człoweka. Chrześcijańska radość wypływająca ze wspólnej modlitwy liturgicznej, ciekawych spotkań, śpiewu oazowego, wędrówek po górach była ogromna.

Od tego czasu zaangażowaliśmy się w dzieło ewangelizacji zakładając kręgi rodzin w naszym mieście i w wielu miastach naszej diecezji.

Ruch Światło - Życie skupia młodzież, dzieci oraz rodziny - zwane Domowym Kościołem. Ogólnie mówiąc w tym ruchu eklezjalnym czyli kościelnym chodzi o wprowadzanie w czyn zasad naszej wiary w oparciu o Pismo Święte i życie sakramentalne. Służy temu stała formacja na rekolekcjach wakacyjnych i na comiesięcznych spotkaniach w kręgach złożonych z kilku rodzin. Pomocą w tej pracy są doskonałe materiały, podręczniki, czasopisma oraz całościowy program duszpasterski wypracowywany od wielu lat. Każda grupa pracuje pod opieką ksiedza, a prowadzi ją para małżeńska do tego przygotowana.

W naszej diecezji jest ponad 60 kręgów rodzin, a naszym mieście 3 kręgi międzyparafialne. W Polsce liczba ta wynosi ok. 3 tys. Są też kręgi założone przez Polaków w wielu krajach na Wschodzie i Zachodzie.

My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zostalismy powołani do tego Ruchu i chcemy nadal służyć radą młodym małżeństwom, dzis bardzo zagrożonym w swej tożsamości. Zachęcamy młode małżeństwa do tej formy uczestnictwa w życiu Kościoła dającej możliwość pogłębiania życia religijnego oraz stwarzającej dobre środowisko do wychowania młodego pokolenia.

Bliższe informacje można uzyskać w naszej parafii

                                         Zapraszamy

                                                   Józef i Elżbieta Korpyszowie

Domowy Kościół jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie. Zwraca się w nim szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Budowaniu tej jedności służą następujące element formacyjne:

- codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna

- regularne spotkania ze Słowem Bożym

- comiesięczny dialog małżeński

- reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną)

- uczestnictwo, przynajmniej raz w rok, w rekolekcjach formacyjnych

Kościól Domowy składa się z kręgów, które tworzy 4-7 małżeństw. Za krąg odpowiada jedno z małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona wspomagana przez księdza moderatora, który jest doradcą i opiekunem duchowym kręgu.

Spotkania kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

1.dzielenie się życiem

2.modlitwa

3.formacja

Do istoty pracy formacyjnej należy także uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach.

JEŻELI CHCECIE:

- umacniać swoją wiarę

- pielęgnować miłość małżeńską

- nauczyć się rozwiązywania konfliktów

- nawiązać głębszy kontakt z dziećmi

- doświadczyć życia we wspólnocie

                                          ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Informacje

MSZE ŚWIĘTE


Niedziela:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Żabce: 9.00

Halasy: 10.15


Dzień powszedni:

6.30, 7.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2089837