Zapraszamy na te serwisy internetowe:

http://podlasie24.pl/z-zycia-kosciola.html

http://www.diecezja.siedlce.pl/

http://ekai.pl/

http://www.episkopat.pl/

oraz na strony zaproponowane na lewym bocznym pasku naszej strony i w dziale POMOC RODZINIE

**************

Internetowy Dziennik Katolicki

Internetowy Dziennik Katolicki to wirtualny dziennik, który możesz otrzymywać dwa razy dziennie.

Poranna edycja IDK zawiera przegląd prasy: co media – świeckie i katolickie – piszą dziś o Kościele i na jakie problemy zwracają uwagę. Wieczorne wydanie IDK to panorama religijnych wydarzeń dnia: Polska, świat i Stolica Apostolska. Poza depeszami KAI, zawiera także informacje Radia Watykańskiego i innych renomowanych agencji. Nie brakuje aktualnych komentarzy znanych postaci Kościoła i życia publicznego.

Internetowy Dziennik Katolicki może być odpowiedzią na Twoje zainteresowania a także pomocą w działalności publicznej bądź duszpasterskiej.

Zobacz poranne wydanie wiadomości - przegląd prasy

Zobacz wieczorne wydanie wiadomości

IDK jest dostępny w prenumeracie

prenumerata IDK w Polsce cena:         prenumerata IDK za granicą cena:
miesięczna     10,00 zł                             miesięczna     4 EURO / 5 USD
kwartalna     30,00 zł                               kwartalna     12 EURO / 15 USD
półroczna     55,00 zł                               półroczna     24 EURO / 30 USD
roczna     110,00 zł                                  roczna     40 EURO / 50 USD

Jeśli chcesz prenumerować IDK wypełnij formularz zamówienia i wpłać odpowiednią kwotę za wybrany okres prenumeraty na konto:

Prenumerata w Polsce:

Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o. O
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
PKO XIII O/W-wa nr 83 1240 2034 1111 0010 0054 8635
W tytule wpłaty prosimy wpisać : prenumerata IDK

Prenumerata za granicą:

konto EURO:
Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o.
PKO S.A. XIII O/W-wa
PL
PKOP PL PW 44 1240 2034 1978 0010 0356 9053

konto USD :
Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o.
PKO S.A. XIII O/W-wa
PL
PKOP PL PW 11 1240 2034 1787 0010 0356 9109

Dział Marketingu i Dystrybucji KAI
tel.: (22) 838-80-63
prenumerata@ekai.pl

Informacje

MSZE ŚWIĘTE


Niedziela:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Żabce: 9.00

Halasy: 10.15


Dzień powszedni:

6.30, 7.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2089849