FOTO NASZEJ BIBLIOTEKI ZNAJDZIESZ W GALERII ZDJĘĆ :)


POSZCZEGÓLNE DZIAŁY:

Biografie
Ojciec Święty
Żywoty świętych
Wojenne
Kuchnia
Historia
Prymas
Historia Kościoła
Maryjny
Życie Jezusa
Podróżnicze
Opowiadania
Powieści
Literatura dziecięca
Sanktuaria
Wychowanie w rodzinie
Poezja
Rozważania

* * *                                                                

WYBRANI AUTORZY:

Teresio Bosco
Roman Brandstaetter
Jan Dobraczyński
Ks. Eugeniusz Dąbrowski
Antoni Gołubiew
Maria Konopnicka
Zofia Kossak
Janusz Meissner
Karol May
Ks. Mieczysław Maliński
Eliza Orzeszkowa
Maria Rodziewiczówna
Ks. Roman Perz
Henryk Sienkiewicz
Krystyna Siesicka
Lew Tołstoj
Arkady Fiedler

*****

Dominikanie otwierają cyfrową bibliotekę

Najcenniejsze i najbardziej poszukiwane pozycje z dominikańskich bibliotek udostępni biblioteka cyfrowa „Armarium”, która zainaugurowała swoje działanie.
Znajdą się w niej archiwalia, rękopisy, druki liturgiczne i czasopisma wydawane przez dominikanów. Słowem wszystko, co może zainteresować zarówno badaczy historii Zakonu Kaznodziejskiego i kultury polskiej, jak i osoby w inny sposób związane z dominikanami.

Biblioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://bc.dominikanie.pl

Armarium (łac.) to podręczna biblioteka klasztorna. Już teraz w bibliotece można znaleźć np. pierwsze roczniki przedwojennych czasopism „Róża Duchowna” (1898), „Szkoła Chrystusowa” (1930), kronikę klasztoru dominikanów w Podkamieniu, spisywaną m.in. przez o. Sadoka Barącza, kilka starych druków (m.in. arcydominikańskie „Dni Roczne” i „Świątnicę Pańską” o. Michała Siejkowskiego) czy rękopiśmienny dominikański antyfonarz ze Lwowa. Oprócz dominikaliów udostępnione zostaną między innymi cenne inkunabuły, wczesne druki krakowskie, staropolskie zbiory kazań, pojawią się też księgi  filozoficzne i teologiczne, teksty hagiograficzne, a nawet dawne dzieła z zakresu matematyki i fizyki.

Zbiory udostępniane są dzięki stworzonemu w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oprogramowaniu dLibra (http://dlibra.psnc.pl/). Używa go większość z blisko siedemdziesięciu istniejących obecnie polskich bibliotek cyfrowych: od wielkich, jak Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona” czy Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego, po mniejsze, takie jak „Armarium”.

Dominikańska biblioteka cyfrowa działa w porozumieniu z innymi polskimi bibliotekami cyfrowymi tworzącymi Federację Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/owoc). Dzięki temu informacje o zbiorach umieszczonych w „Armarium” są dostępne z poziomu ogólnopolskiego, a odwiedzający bibliotekę dominikańską mogą w łatwy sposób przeszukiwać również wszystkie polskie biblioteki cyfrowe. Informacje o zbiorach „Armarium” są też przekazywane do europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana (http://europeana.eu/) i współtworzą panoramę europejskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

W obecnej fazie projektu rolę operatora i koordynatora przedsięwzięcia pełni Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie.

Biblioteka Kolegium zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych – chętnie zapozna się z życzliwymi uwagami czy przyjmie sugestie co do kierunków rozwoju tej inicjatywy i udostępnianych publikacji.

Źródło: dominikanie.pl

*****


PROPONOWANE KSIĄŻKI Z NASZEJ BIBLIOTEKI

 

   ANTONIO A. BORELLI
                         FATIMA    ORĘDZIE TRAGEDII CZY NADZIEI ?.


Książka opowiadająca o objawieniach i przesłaniach
Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, w Portugalii,
w okresie od maja do października 1917 r.
Orędzie Matki Bożej objawione w Fatimie jest kluczem
do zrozumienia współczesności i przyszłości.
Matka Boża mówi do trojga małych pastuszków -
Łucji, Hiacynty i Franciszka - i poprzez nich przemawia
także do całego świata. Głównym jej poleceniem jest przekazanie
ludzkości wiadomości o swym głębokim smutku, którego przyczyną
jest bezbożność i zepsucie ludzi.Zawarte refleksje łączące orędzie Matki Bożej
z najbardziej aktualnymi dla Polski i świata zagadnieniami pomogą
czytelnikowi czerpać jak największe korzyści z tego bogatego w treści
studium dotyczącego objawień i orędzia fatimskiego.

                 FATIMA DZIŚ
        PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ
            KS. MIROSŁAWA DROZDKA


Międzynarodowe grono autorów książki FATIMA DZISIAJ -
z Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii -
podejmuje próbę odczytania orędzia Matki Bożej Fatimskiej w świetle
współczesnych " znaków czasu ". Umieszczają oni treść maryjnego przesłania
w szerokim spektrum religijnych, społecznych i politycznych wydarzeń kończacego się wieku.
Zapewniają, że w świetle tego, co orędzie niosło z soba wczoraj, i tego, co niesie
ze soba dziś, możemy z nadzieją spoglądać na to, co wydarzy sie jutro....
Wezwanie, jakie rozlega się z Covra da Iria, możemy z całą pewnością odczytywać
jako wezwanie skierowane do nas wszystkich.

                  ICLIO FELICI
                    FATIMA
Czym jest Fatima ?.Moze ta książka przybliży czytelnikowi prawdziwą odpowiedż.
Odpowiedż, która staje sie owocem wiary. Bo wiara stanowi jedyny klucz, za pomoca
którego można otworzyć wrota fatimskiej tajemnicy. Wiara maryjna, ktora jest jednocześnie
wezwaniem do ewangelicznej przemiany życia: do nawrócenia, modlitwy i pokuty.
Książka ta może stac się pożyteczną lekturą dla wielu ludzi spragnionych poznania Tej,
która jest Królową Świata , Królową tak Portugalii jak Polski, spotkania z Tą, która
i w naszym narodzie jest tak samo obecna i miłowana.

          MICHEL QUOIST
        MODLITWA I CZYN


Modlitwy zebrane na kartach tej książki są odbiciem życia chrześcijan i chrześcijanek
dzień po dniu ofiarowywanego Bogu. Celem jest pomóc bliżnim przejść przez życie
w modlitwie ; modlitwą przemienić ich życie. Wszystkie cytowane tu fakty są autentyczne.
Każdą modlitwę poprzedza jeden lub parę tekstów Ewangelii, aby ludzie zasmakowali w niej,
aby w Ewangelii znajdowali swój codzienny pokarm. Bóg mówi do nas poprzez wszystkie ,
choćby najmniej znaczące wydarzenia. Treści krótkich modlitw , mogą pomóc w odnajdywaniu
Pana na każdym kroku naszych ludzkich dróg. Ewangelia i życie, dwa miejsca, na których
Bóg mówi do nas, wzajemnie się uzupełniają. Oby ci, którzy będą czytać te kartki, mogli usłyszeć
Boga i odpowiedzieć Mu, aby zapoczątkowany był niezwykły dialog człowieka ze swym Bogiem.

          ZWYCIĘSTWO  PRZYCHODZI PRZEZ  RÓŻANIEC 


Te różańcowe świadectwa zawarte w tej książce dla wielu staną się
zapewne niezwyczjanym dowodem na zwyczajność cudu, który jest możliwy
a nawet prawie pewny, jak pewna i mocna jest owa nić, na którą nanizano paciorki przesuwane z wiarą.
W naszych więc dłoniach potężna moc, możemy jej doświadczać...
Możemy, o ile poprzez Różaniec będziemy uciekać sie do Tej, która nas nigdy nie opuści.
W naszym bólu, w naszych troskach, w naszych potrzebach. Bo czy widział kto Matkę
zostawiającą dziecko samemu sobie ?. Jan Paweł II ze swym bezgranicznym zawierzeniem
Totus Tuus w 24 roku swej niezwykłej posługi, widząc sytuację Kościoła i świata woła za Matką Najświętszą
niejednokrotnie błagającą w historii dawnej i obecnej o Różaniec, bo tylko interwencja z góry moze tu pomóc:
"Odmawiajcie Rózaniec ". Może pomóc uratowac wiarę w Pana Boga, a więc i zbawienie ludzkości,
pokój, rodzinę, Ojczyznę. Opublikowane w tym tomie swiadectwa niech będą zachętą by wziąć na co dzień
różaniec do ręki i modlic się z otwartym sercem w wymienionych intencjach. Maryja potrzebuje naszej współpracy ,
by zwyciężać w każdym z nas i przez nas. Maryja zwycięży !KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI -
                                   JAN PAWEŁ WIELKI - 25 LAT PONTYFIKATU
Historia Wielkiego Papieża opowiedziana przez jego długoletniego przyjaciela.
Nieczęsto w historii ludzkości pojawiają się ludzie, którym nadaje się niezwykły
tytuł - Wielki. Historia zna wybitnych papieży: Grzegorza Wielkiego, Leona Wielkiego,
Mikołaja Wielkiego. Z pewnością do ich grona można zaliczyć też Jana Pawła II.
Książka napisana bardzo zwięźle i syntetycznie w formie pytań i odpowiedzi,
jest spojrzeniem obejmującym najistotniejsze wydarzenia z życia Wielkiego Papieża.
Autor, ksiądz Mieczysław Maliński od lat młodzieńczych był bardzo związany z osobą Ojca Świętego.
W niniejszej publikacji przekazuje głęboką mądrość i prawdę stanowiącą zwięzłe podsumowanie dwudziestopięciolecia papieskiego pontyfikatu.

                              JAN PAWEŁ II
                           MOJA MODLITWA
                    Przed IV pielgrzymką do Ojczyzny.
Książka niniejsza zawiera modlitwę Ojca Świętego Jana Pawła II do Matki Boskiej Częstochowskiej odmawianą - fragment po fragmencie podczas środowych audiencji ogólnych, w okresie od 14 lutego 1990 do 29 maja 1991r. Modlitwa ta była bardzo ważnym ogniwem wśród licznych inicjatyw, które miały przygotować Kościół w Polsce do czwartej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.
Pamiętamy, że podobna modlitwa Papieża poprzedziła jego drugą podróż do Polski w 1983r. z okazji Jasnogórskiego Jubileuszu. Tytuły poszczególnych rozważań pochodzą z polskiego wydania < L' Osservatore Romano >.

                          ANDRE FROSSARD
                   PORTRET JANA PAWŁA II
16 października 1978r. po południu biały dym z kaplicy Sykstyńskiej zwiastował wybór nowego papieża.
Dym ten był istnym wystrzałem armatnim: konklawe zerwało z tradycją papieży włoskich i poszukało papieża po drugiej stronie żelaznej kurtyny - arcybiskupa Krakowa, Karola Wojtyłę.Wybrany miał pięćdziesiąt osiem lat.  Andre Frossard, wkrótce po inauguracji pontyfikatu, w której uczestniczył, ku swemu uszczęśliwieniu i ogromnemu zdumieniu został zaproszony prze Jana Pawła II, by razem z nim
skomponować książkę złożoną z ich rozmów, zatytułowaną "Nie lękajcie się ", a wydaną w rok po zamachu na placu Świętego Piotra. Od tego czasu Andre Frossard w trakcie swych licznych pobytów w Rzymie miał okazję stawiać swemu dostojnemu rozmówcy nowe pytania: pewną ilość odpowiedzi na nie znajdziemy w tej oto książce, która nie jest ani biografią, ani chronologią , lecz portretem skomponowanym
ze wspomnień, anegdot, refleksji i szkiców, które pozwalają na stworzenie sobie innego wizerunku Jana Pawła II, wizerunku nowego, prawdę rzekłszy dość zaskakującego, co prowadzi do stwierdzenia " Ten Papież - to dar od Boga ".


JIM BISHOP
                      DZIEŃ W KTÓRYM
                      UMARŁ CHRYSTUS
Jest to książka o pamiętnym dniu w dziejach świata, dniu, w którym umarł Jezus z Nazaretu.
Akcja rozpoczyna się o godzinie szóstej po południu - oznaczającej u Żydów początek dnia -opowiadaniem o przebyciu przez Jezusa, udającego się wraz z apostołami do Jerozolimy na Ostatnią Wieczerzę, przełęczy między Górą Oliwną a Górą Zgorszenia. Kończy się nazajutrz o czwartej po południu opisem zdjęcia Jezusa z krzyża. Zasadniczy materiał został zebrany przez czterech wybitnych sprawozdawców : Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
Każdy rozdział książki obejmuje jedną godzinę, oprócz trzech rozdziałów zawierających historyczne tło.
Jeden z nich nosi tytuł "Świat żydowski", drugi "Jezus", opisuje życie Jezusa i jego rodziny, a trzeci "Świat rzymski". Dzień ten był brzemienny w miłość i zarazem nienawiść.
Niech książka ta będzie nam pomocą do lepszego zrozumienia Jezusa, który ukochał każdego człowieka i złożył dowody tej miłości.

                   ELŻBIETA SUJAK
              ŻYCIE JAKO ZADANIE

Życie jawi się nam jako dar - otrzymany darmo i przekazywany dalszym pokoleniom.
Już poza dzieciństwem , ale jeszcze przed dojrzałością rodzi się w nas pytanie o cel ,
o sens, o wartość, czy może o jakość życia. O to, co z niego można zrobić, co trzeba zrobić, by nie zaprzepaścić powierzonej wartości... Wtedy właśnie można - i może trzeba - rozważyć własne życie jako postawione człowiekowi zadanie o kilku niewiadomych np. jak żyć ?
I takie właśnie rozważania na kartach tej książki proponuje Czytelnikowi - Autorka.
 Pragną one służyć nam w rozwiązywaniu kolejnych zadań .

JAN PAWEŁ II
                    O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

Troska o małżeństwo i rodzinę to jeden z głównych punktów pasterskiego posługiwania
Ojca Świętego Jana Pawła II . "Zadania rodziny chrześcijańskiej"- to temat zwołanego przez Jana Pawła II
VI Synodu Biskupów w 1980 r. i Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio ogłoszonej w rok później;
teologicznemu spojrzeniu na małżeństwo i rodzinę poświęcił cykle katechez głoszonych podczas środowych
audiencji ogólnych, powołał do życia Papieską Radę do spraw Rodziny. Trosce o małżeństwo i rodzinę poświęcił
wiele przemówień, katechez i homilii w szczególności podczas swych pielgrzymek do krajów Ameryki, Europy, Afryki i Azji.
Pragnąc przybliżyć polskiemu Czytelnikowi naukę Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie został przygotowany ten
zbiór dokumentów, przemówień, homilii, katechez.

                            O APOSTOLSTWIE ŚWIECKICH
 PRZEMÓWIENIA JANA PAWŁA II I DOKUMENTY KOŚCIELNE

Przemówienia Ojca Świętego oraz inne dokumenty uporządkowano i przedstawiono chronologicznie pod kątem
głównie dwóch haseł: powołanie i posłannictwo świeckich. Jest to "wybór" który pozwala dostrzec pewien rozwój
papieskiej myśli na temat laikatu i jego apostolstwa. Rozwój ten dokonywał się w ciągu pierwszego dziesięciolecia
pontyfikatu. Niechaj ta książka służy pomocą w studiach nad zagadnieniem apostolstwa świeckich.

                         JOHN F. KELLY
               JAK ODPOWIADAĆ NA ZŁO ?

Czy można pogodzić dobro za złem ? W jaki sposób sensownie odpowiedzieć na zło którego doświadczamy w naszym życiu ?
Problem zła dotyka każdego człowieka. Profesor Kelly przedstawia dokładne wprowadzenie do tego problemu,
skierowane do wszystkich Czytelników, w którym nawiązuje do całej tradycji chrześcijańskiej. Daje nam nadzieję mówiąc, że każdy
na swój własny sposób przez pozytywne akty chrześcijańskiej miłości może odpowiedzieć na zło, które spotyka w swoim życiu.
Wiele cennych pytań i uwag na temat zła znalazło swoje miejsce w tej książce. Książka ta traktuje zło nie jako zagadnienie teologiczne
czy filozoficzne, ale przede wszystkim jako problem , którego wszyscy doświadczamy. Do tematu zła jest odniesienie z perspektywy chrześcijańskiej
, z perspektywy wiary. Autor ma nadzieję że ta niewielka objętościowo książka będzie miała wartość dla wszystkich chrześcijan.

              MARIA VALTORTA
        KTO PRZYCHODZI DO MNIE NIE BĘDZIE PRAGNĄŁ

Boże pouczenia o Eucharystii, łasce, ofierze i świętości.
Mamy nadzieję ze publikacja ta posłuży wszystkim, których pragnieniem jest, aby wielką Tajemnicę Eucharystii zgłębiać w każdym dniu.
Eucharystia jest światłem, ponieważ w każdej Mszy Świętej Liturgia Słowa Bożego poprzedza sprawowanie Liturgii Eucharystii -
jedności dwóch stołów - stołu Słowa i stołu Chleba. Kiedy bowiem w Kościele czyta się Pismo Święte, przemawia sam Chrystus.
Najbardziej oczywistym wymiarem Eucharystii jest uczta. Nie można jednak zapomnieć, ze uczta eucharystyczna ma wymiar ofiarniczy.
W niej Chrystus przedkłada nam na nowo ofiarę spełnioną raz na zawsze na Golgocie. Choć jest w niej obecny jako zmartwychwstały,
nosi znak swej męki, której "pamiątką" jest każda Msza Święta. Uobecniając przeszłość Eucharystia równocześnie kieruje nas ku przyszłości -
ku ostatecznemu przyjściu Chrystusa na końcu dziejów. Ten aspekt "eschatologiczny" nadaje Sakramentowi Eucharystii porywającą siłę
która pozwala iść drogą chrześcijańską z nadzieją . Wiara wymaga byśmy w obliczu Eucharystii mieli świadomość , że stajemy przed samym Chrystusem
Eucharystia jest tajemnicą obecności , przez którą spełnia się w najwznioślejszy sposób obietnica Jezusa, że pozostanie z nami, aż do skończenia świata.

     RYSZARD DOROBA
                 TAJEMNICA PODZIEMNEGO LOCHU

Wznowienie poczytnej powieści dla młodzieży, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 1972.
W atrakcyjnej formie przedstawia autor niezwykłą przygodę wakacyjną trzech chłopców,
którzy przypadkowo natrafiają na ślad akcji przestępczej i demaskują szajkę złodziejską,
usiłującą wykraść bezcennej wartości przedmioty z kolegiackiego skarbca.
Książka ciekawa, mająca walory dydaktyczne.

                   BARBARA PIOTROWSKA - DUBIK
              KWIATY NA STEPIE


Basia jako 12 letnia dziewczynka, w 1940r., wraz z matką i dwoma młodszymi braćmi,
zesłana została do Kazachstanu. Tam przeżyła przeszło 6 lat w skrajnie trudnych warunkach,
Bardzo osobiste zapiski pełne autentyzmu świadczą o tym, jak kilkunastoletnie dziecko przeżywało
czas wojny, czas skazania na zagładę. "Kwiaty na stepie" to niezapomniany obraz bezkresnych stepów Kazachstanu,
gdzie na wiosnę spośród srebrzystej trawy pną się ku niebu niezliczone, piękne kwiaty. Dzieci polskie jak kwiaty zostały
rzucone w daleki, obcy step. I tam w upale, mrozie, nędzy jak często ginęły. Dzieci, które przeżyły, szybko przechodziły
w świat dorosłych, w świat pracy, odpowiedzialności, w świat okrucieństwa i zła, którego dotąd nie znały.
A jednak i tam doświadczały dobra. I tam znaleźli się ludzie, którzy dzielili się z nimi kawałkiem chleba, dachem nad głową,
dobrym słowem, pomagali w pracy ponad siły. Doznawana życzliwość budziła nadzieję zesłańców, dodawała im sił do przetrwania..
Polska była ich największym umiłowaniem i tęsknotą. Był to czas wielkiej próby wiary i patriotyzmu, czas zmagania się o zachowanie godności.
Niech te wspomnienia jednoczą wszystkich czytających wokół Golgoty Wschodu.

                    DON RICHARDSON
                     DZIECKO POKOJU

Niezapomniana opowieść o prymitywnym plemieniu Sawi żyjącym w dżungli w XX wieku.
Dla Sawi zdrada była czymś więcej niż sposobem życia, była ona ideałem który ich niezliczone pokolenia stworzyły.
Jaki wpływ mogła mieć ewangeliczna opowieść o Jezusie Chrystusie na ludzi, w których Judasz wzbudził najwyższy podziw
jako wcielenie ideału wojownika. W roku 1962 Don i Carol Richardsonowie udali się do plemienia Sawi z opowieścią
o innego rodzaju Bohaterze Legendy, przynoszącym miłość zamiast zdrady, przebaczenie zamiast zemsty.
Opowiedzieli im o Bożym Dziecku Pokoju i Ono zostało zaakceptowane przez tych ludzi.
Na kartach tej książki zawarta jest pasjonująca z pierwszej ręki opowieść Dona Richardsona o tym,
jak Dziecko Pokoju przyniosło prawdziwy pokój nowogwinejskiemu plemieniu Sawi.

             TERESA WEYSSENHOFF
               NA POCZĄTKU DROGI
 
Jest to opowieść o bł. Arnoldzie Jansenie, założycielu misyjnego Zgromadzenia Księży Werbistów.
Cesarstwo Niemieckie lat 70 ubiegłego stulecia, okres bezwzględnej polityki Bismarcka , tłumienia
dążeń wolnościowych, walki z Kościołem katolickim. W tych warunkach nikomu nieznany, niepozorny
z wyglądu ksiądz Arnold Jansen zaczyna "szukać drogi", by ożywić Słowo - głosić Ewangelię,
przede wszystkim tam, gdzie nigdy jeszcze ona nie dotarła. Jego myśl uparcie kieruje się ku ogromnym
obszarom Chin. Ma niezłomną wolę i świadomość powołania, ale poza tym brak mu prawie wszystkiego :
zrozumienia, funduszy, wpływów. Nieobce są mu niepokoje i wahania jak zrealizować cel. A jednak wbrew
różnorakim trudnościom tworzy seminarium misyjne Steylu w Holandii, zakłada zgromadzenie zakonne,
wysyła pierwszych misjonarzy do Chin - znajduje swoją drogę i daje początek dziełu,
które do dziś trwa w życiu Kościoła.

 H. M. S. RICHARDS -       CO MÓWIŁ JEZUS

Aby zasięgnąć najbardziej wiarygodnych informacji i odpowiedzi na nurtujące nas pytania , między innymi : na czym polega godność chrześcijańskiego życia itp. ,
należy sięgnąć do źródeł.
Dla  prawdziwych chrześcijan wszystkich epok takim źródłem jest Pismo Święte i słowo Jezusa Chrystusa w Nim zawarte.
Wypowiedzi Mistrza Jezusa były aktualne kiedyś są aktualne dzisiaj i będą aktualne w przyszłości.
Przetrwają najznamienitsze autorytety wszystkich czasów , zapewniając szczęście każdemu człowiekowi i jedność poglądów
w kwestiach podstawowych w chrześcijaństwie.
Publikacja CO MÓWI JEZUS - wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy szukając odpowiedzi na sprawiające trudność pytania,
 chcą być świadkami swojej egzystencji i życie swoje przeżyć godnie pokładając nadzieję w Przyjacielu każdego człowieka - w Chrystusie.

   JAMES CONROYD MARTIN - NIE PONAGLAJ RZEKI

Anna Maria ma zaledwie 17 lat, kiedy, osierocona przez rodziców, wyjeżdża do majątku pod Haliczem, aby zamieszkać u krewnych. Dziewczyna znajduje oparcie u swej ciotki i opiekunki Stelli Grońskiej, która jest usposobieniem polskiej siły i hartu ducha. Musi jednocześnie stawić czoło intrygom kuzynki Zofii, która próbuje zniszczyć uczucie jakie zrodziło się między Anną a Janem Stelnickim, młodym patriotą walczącym o demokratyczne reformy kraju.
Ta barwna i romantyczna historia jest wzruszającą opowieścią o przeobrażeniach narodu polskiego, oraz o losach niezwykłej, dumnej kobiety, która zdołała przetrwać najtrudniejsze dziejowe zawieruchy.

Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski - Dwoje jednym ciałem w Chrystusie.

Książka ta powstała z cyklu audycji poświęconych "chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny"
Przedmiotem rozważań Autora było jak sam to określił - "nie jakiekolwiek małżeństwo i rodzina
lecz małżeństwo i rodzina chrześcijańska, jej wizja biblijna". Małżeństwo, jako sakrament, a więc jako znak zbawiającego działania Boga wobec człowieka.
Będąc znakiem, jest ofertą dla innych, szczególnie dla tych, których małżeństwo znalazło się w kryzysie.
Jest to książka szczególna, która dostarcza dogłębnych odpowiedzi na szereg pytań, które codziennie stawia nam życie.
Celem tych 60 konferencji zawartych w  książce było i pozostaje" przekazanie chrześcijańskiego orędzia "
Refleksje Ks.Kiernikowskiego mają dopomóc małżonkom chrześcijańskim w ponownym odkryciu daru jakim w
momencie zawarcia związku sakramentalnego zostali obdarzeni.

SZCZEGÓLNIE DLA  MŁODZIEŻY -
"SZUKAŁEM WAS " -  PAWEŁ ZUCHNIEWICZ.
KSIĄŻKA TA ZAWIERA WSPOMNIENIA ZE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY.
"SZUKAŁEM WAS" TO OPOWIEŚĆ O FASCYNUJĄCEJ WĘDRÓWCE MŁODYCH PRZEZ CAŁY ŚWIAT
POD WODZĄ OJCA  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA PRZEŁOMIE DRUGIEGO I TRZECIEGO TYSIĄCLECIA.
JEJ AUTOR UCZESTNICZYŁ W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY POCZĄWSZY OD NIEZAPOMNIANEGO
SPOTKANIA NA JASNEJ GÓRZE W 1991 R., - POPRZEZ DENVER , MANILĘ (GDZIE ZEBRAŁA SIĘ NAJWIĘKSZA
RZESZA WIERNYCH W HISTORII LUDZKOŚCI), PARYŻ, RZYM (JUBILEUSZ MŁODYCH ) I TORONTO.
NA KARTACH TEJ KSIĄŻKI ZNAJDUJĄ SIĘ ŚWIADECTWA WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY MIELI SZANSĘ
UCZESTNICZYĆ W TEJ NIEZWYKŁEJ PRZYGODZIE.
AUTOR OSADZA SWOJĄ RELACJĘ W BOGATYM TLE LOKALNEJ SPECYFIKI KRAJÓW ,
DO KTÓRYCH PAPIEŻ ZAPRASZAŁ MŁODZIEŻ.
W KSIĄŻCE TEJ ODNAJDZIEMY RÓWNIEŻ OBSZERNE FRAGMENTY WYPOWIEDZI JANA PAWŁA II -
TE OFICJALNE, A TAKŻE NIEOFICJALNE, DOTĄD NIEPUBLIKOWANE.

"JÓZEF - TAJEMNICA SPRAWIEDLIWEGO",
AUTORSTWA  ODILE HAUMONTE.

JEST TO NIEWIELKIE, ALE PRZEPIĘKNE DZIEŁO NAPISANE Z PRAWDZIWYM MISTRZOSTWEM.
AUTORKA MEDYTUJE NAD MAŁŻEŃSTWEM JÓZEFA I MARII Z NAZARETU, W SPOSÓB BARDZO BLISKI KULTURZE ŻYDOWSKIEJ,
ALE RÓWNIEŻ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, OPOWIADA W TEN SPOSÓB HISTORIĘ DZIECIŃSTWA, MŁODOŚCI I MAŁŻEŃSTWA
JÓZEFA POTOMKA DAWIDA.
TA OPOWIEŚĆ OBFICIE CZERPIE Z TEKSTÓW EWANGELII I POZOSTAJE WIERNA NAUCZANIU,
KTÓRE KOŚCIÓŁ  PRZEKAZUJE OD POKOLEŃ
OPOWIEŚĆ JEST BARDZO SZCZEGÓŁOWA , PRZEZ CO DAJE CHRZEŚCIJANOM MOŻLIWOŚĆ
POZNANIA ŻYWEJ TRADYCJI NARODU WYBRANEGO.
DZIĘKI TEJ KSIĄŻCE CZYTELNIK MOŻE SOBIE WYOBRAZIĆ, JAK BARDZO PISMA STAREGO TESTAMENTU
KSZTAŁTOWAŁY OSOBOWOŚĆ I SERCE JÓZEFA.
NA STRONACH TEJ KSIĄŻKI MOŻEMY ZAOBSERWOWAĆ, JAK ROZWIJA SIĘ ŻYCIE DUCHOWE JÓZEFA,
PODZIWIAĆ, JAK RODZI SIĘ JEGO NADZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ.
W SWYCH OBRAZACH I ROZWAŻANIACH AUTORKA POCHYLA SIĘ NAD CUDOWNA OSOBĄ, KTÓRA ODBIJA
SIĘ JAK ECHO W BŁOGOSŁAWIONEJ DUSZY MARII.
CZYTANIE TEGO, TAK BARDZO WZRUSZAJĄCEGO I UDUCHOWIONEGO W SWEJ TREŚCI  OPOWIADANIA JEST WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ.
KAŻDE CZYTANIE ŚWIĘTYCH HISTORII JEST SZANSĄ NA ROZPOCZĘCIE NOWEJ WĘDRÓWKI DO ŹRÓDŁA NASZEJ WIARY.

ALFRED BOCIAN - "MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ".
JEST TO ZBIÓR MYŚLI ŚW.PROBOSZCZA Z ARS -  JANA VIANNEY.
AUTOR POSTANOWIŁ OFIAROWAĆ TĘ KSIĄŻECZKĘ, BY SŁUŻYŁA GŁĘBIĄ, PROSTOTĄ I SIŁĄ PRZEKONYWANIA.
OD CZASU DO CZASU UKAZUJĄ SIĘ W POLSCE BIOGRAFIE ŚWIĘTEGO,SĄ ONE BARDZO POTRZEBNE,
ABY POZOSTAWAŁ ON NADAL JASNĄ LAMPĄ OŚWIECAJĄCĄ DROGI NASZEGO LUDZKIEGO ŻYCIA.
CZYTAJĄC TĘ KSIĄŻKĘ MOŻEMY SKONCENTROWAĆ SIĘ  NA KRÓTKICH ZDANIACH ŚWIĘTEGO
KTÓRE WYPOWIEDZIAŁ W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH SWOJEGO KAPŁAŃSKIEGO POSŁUGIWANIA
KSIĄŻKA TA BĘDZIE SŁUŻYŁA CZYTELNIKOWI WSZĘDZIE: W PODRÓŻY, W CZASIE WYCIECZEK GÓRSKICH,
WTEDY, GDY NIE MA CZASU LUB WARUNKÓW NA DŁUŻSZĄ LEKTURĘ.
WYSTARCZY  OTWORZYĆ TĘ KSIĄŻECZKĘ, OBOJĘTNIE NA KTÓREJ STRONIE ,PRZECZYTAĆ KRÓTKĄ MYŚL
I IŚĆ Z NIĄ PRZEZ ZYCIE.
W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE CZASEM POTRZEBUJEMY ŚWIATŁA NA JAKIŚ KONKRETNY TEMAT, MYŚLI ZOSTAŁY ZEBRANE
W GRUPY TEMATYCZNE, ABY UŁATWIĆ ODNALEZIENIE TEJ, KTÓRA W DANEJ CHWILI MOGŁABY BYĆ PRZYDATNA
W NASZYM KONTAKCIE Z BOGIEM.
"MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ"-  MOŻE OKAZAĆ SIĘ NAM BARDZO  POMOCNA  W NASZEJ DRODZE DO BOGA.
 ZACHĘCAMY DO WYPOŻYCZANIA PROPONOWANYCH KSIĄŻEK.

  KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI
PRZEWODNIK PO ŻYCIU KAROLA WOJTYŁY

Autor tej książki poznał Karola Wojtyłę w 1940 r., kiedy żaden z nich nie myślał jeszcze o kapłaństwie.
Późniejsze ich drogi szły blisko : seminarium, kapłaństwo, Uniwersytet Jagieloński i Lubelski, Rzym, Sobór.
Wreszcie konklawe i papieskie pielgrzymki po świecie, które Autor obserwował , przeżywał i opisywał.
Odwiedzany przez biografów Papieża z całego świata ks. Mieczysław Maliński odpowiada na ich pytania.     KS. WIESŁAW AL. NIEWĘGŁOWSKI
MOJE SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II

Ludzie kultury pod przewodem ks. Wiesława, zechcieli napisać swoje wspomnienia i przeżycia ze spotkań z Papieżem .
Wypowiedzi pełne dyskretnej szczerości, jak cenne i kunsztowne kamyki, tworzą mozaikę, w której jawi się postać Jana Pawła II.
"Moje spotkania z Janem Pawłem II" to także spotkania z Jego nauką zawartą w homiliach i licznych dokumentach apostolskich.
Niniejsza publikacja jest głosem, który odsłania miłość, ufność i wdzięczność, jakie z upływem czasu nie bledną..
Spotkanie w życiu Namiestnika Chrystusa to wielka łaska, której doznało za Jego pontyfikatu wiele milionów ludzi.

    
       GEORGE W. KOSICKI
JAN PAWEŁ II PAPIEŻ MIŁOSIERDZIA

Książka ta jest ułożonym chronologicznie wyborem i krótkim omówieniem oficjalnych dokumentów Jana Pawła II , wygłaszanych homilii
oraz fragmentów książek, w których wypowiada się na temat Bożego miłosierdzia , samej idei Bożego miłosierdzia, orędzia i kultu, a także,
w których mówi o swoim osobistym doświadczeniu miłosiernej miłości Boga Ojca.
   
ADAM JÓŹWIK
             WSPOMNIENIA
Książka ta jest dokumentem, o trudnych czasach II wojny światowej, z pobytu w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych w okresie 9.10.1940 do 9.05.1945 i z więzień w powojennej Polsce do czerwca 1947.
Jest to głos świadka , który przekazuje nam przeżytą i niejako przepracowaną przez siebie prawdę trudnych dni w okolicznościach wojennych.
Głos ten może pomóc każdemu w odkrywaniu prawdy człowieka, niezależnie od warunków jego życia, jest okazją a nawet propozycją do wnikania w tajemnice wnętrza człowieka, który potrafi patrzeć, zapamiętać, ocenić i przekazać.
Rękopis podzielono na 3 części zatytułowane kolejno: Wrzesień 1939, Auschwitz, Buchenwald. Z ostatniego wyodrębniono jeszcze 4 tytuł: Trudna wolność. Na końcu książki umieszczone są fotokopie zdjęć Adama Jóźwika z różnych lat wojny
i fotokopie listów obozowych i więziennych.  

TWOJE WIĘCEJ NIŻ BYĆ - Janusz Rautszko

Zawiera ona autentyczne historie 9 bohaterów, z których każdy doświadczył największej w życiu próby między innymi: Giuseppe z Wenecji, który nawraca się pod wpływem rozmowy z Ojcem Pio, Agnieszka z Zielonej Góry, która ratuje swoje małżeństwo umocniona darami Ducha Świętego, Janusz z Malborka, ocalony w katastrofie promu Jan Heweliusz, a może inaczej spojrzymy na
nasze życie , poznawszy ostatnie godziny życia Johna z Dracut, polskiego pilota Boeinga 767, który porwany przez terrorystów uderzył w północną wieżę World Traude Center. Być może że wśród tych niezwykłych losów ludzi, odnajdziemy siebie.

CUDA SIOSTRY FAUSTYNY.

Tytuł ten jest oczywiście pewnym skrótem myślowym , wszak cuda i łaski rozdaje Miłosierny Bóg, a święci "tylko" orędują za nami. Bóg powierzył misję szczególną skromnej zakonnicy Marii Faustynie Kowalskiej, polecił, aby głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu.To polski papież Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze i
ustanowił święto Miłosierdzia Bożego.
Książka ta jest zbiorem świadectw ludzi, którzy doświadczyli szczególnych łask za wstawiennictwem świętej Faustyny Kowalskiej, ludzi, którzy w sposób szczególny odczuli łaskę Bożego Miłosierdzia.
Mamy nadzieję że "Cuda siostry Faustyny" będą nie tylko fascynującą lekturą o ludzkich losach, które w sposób szczególny naznaczył Ten, który jest Miłością,ale także książką, która trwale zapadnie w serca Czytelników i może  wiele z nich odmieni.

JAN TADEUSZ TYPEK - KOD ŚWIĘTEGO GRAALA
              Powieść historyczna.

Święty Graal był milczącym świadkiem męczeńskiej śmierci wielu biskupów Rzymu aż do 258r ,kiedy krew przelał Sykstus II. Odtąd żaden z papieży, następców św. Piotra, nie piastował go w swoich rękach. Ale też żaden papież w tym samym czasie nie przelał krwi w wyniku prześladowania.
Dopiero 13 maja 1981r. krew Jana Pawła II dołączyła do rzeki krwi męczeńskiej ,
przelewanej od dwudziestu wieków przez wyznawców Chrystusa..
Ojciec Święty Jan Paweł II w wyniku zamachu w Rzymie został ciężko ranny.
Logika dziejowa nakazywała, aby Jan Paweł Wielki - jakby mocą kodu historycznego - nawiedził i ucałował Święty Kielich z Jerozolimy,
którym, według dawnej tradycji , w jerozolimskim Wieczerniku posługiwał się Chrystus w trakcie ustanawiania Sakramentu Eucharystii.
Jan Paweł II  zaraz następnego roku po zamachu  - 08.11.1982r.nawiedził średniowieczną katedrę w hiszpańskiej Walencji nad Morzem Śródziemnym,
gdzie uczcił Święty Kielich - zwany też Świętym Graalem.
Książka niniejsza rzuca snop światła na pierwsze ogniwa zajmującego kodu historycznego. Łączy ono kolorową nicią dzieje Kościoła pierwszych wieków z epoką Jana Pawła Wielkiego.

Informacje

MSZE ŚWIĘTE


Niedziela:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Żabce: 9.00

Halasy: 10.15


Dzień powszedni:

6.30, 7.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2089821